Temmuz 14, 2024
Duyurular

Sempozyum Ana Konu Başlıkları Yayınlandı.

ROMATOLOGLAR İÇİN DERMATOLOJİ
Psöriasis epidemiyolojisi, risk faktörleri ve immünpatogenezi
Klinik tipleri ile psoriazis ( plak-guttat-püstüler)
Özel tutulum alanları ile psoriazis (tırnak-fleksural-genital)
Dermatolojik muayenede ipuçları: Psoriazis mi değil mi?
DERMATOLOGLAR İÇİN ROMATOLOJİ
Romatolojik terminoloji ve muayene: Nasıl yapılır?
Klinik belirtileri ile psoriatik artrit : Ne zaman şüphelenelim?
Dermatoloji-Romatoloji ilişkisinde modeller ve yönlendirme anketleri
Radyolojik belirtileri ile psoriatik artrit: Ne bilmeliyim?
PSORİATİK ARTRİTDE KLİNİK BULGULAR-I
PsA epidemiyolojisi, risk faktörleri ve patogenezi
PsA’da eklem tutulumu ve diğer artritler ile ayırıcı tanısı
PsA’da daktilit bulguları, değerlendirilmesi ve önemi
PSORİATİK ARTRİTDE KLİNİK BULGULAR-II
PsA’da entezit’in önemi, değerlendirilmesi
PsA’da aksiyal tutulum nedir, neden önemlidir, nasıl değerlendirilir?
SENTETİK DMARD
Psoriazisde sentetik DMARD’ların kullanım alanları
Psoriatik artritte sentetik DMARD’ların kullanım alanları
TNF-α İNHİBİTÖRLERİ
Psöriasis ve psöriatik artritte TNF alfanın yeri
Psoriazisde TNF alfa inhibitörleri kullanım alanları (TNF alfa inhibitörlerinin farklılaştıkları alanlar)
Psoriatik artritte TNF alfa inhibitörleri kullanım alanları (TNF alfa inhibitörlerinin farklılaştıkları alanlar)
MULTİDİSİPLİNER: NASIL YÖNETİYORUM?
Kardiyak risk faktörleri olan hasta
İnflamatuvar barsak hastalığı olan hasta
Karaciğer hastalıkları olan hasta
Obezitesi olan hasta (diyet önerileri)
IL-17 İNHİBİTÖRLERİ
Psöriasis ve psöriatik artritte IL-17’nin yeri
Psoriazisde IL-17 inhibitörleri kullanım alanları (IL-17 inhibitörlerinin farklılaştıkları alanlar)
Psoriatik artritte IL-17 inhibitörleri kullanım alanları (IL-17 inhibitörlerinin farklılaştıkları alanlar)
IL-23 İNHİBİTÖRLERİ
Psöriasis ve psöriatik artritte IL-23’ün yeri
Psoriazisde IL-23 inhibitörleri kullanım alanları (IL-23 inhibitörlerinin farklılaştıkları alanlar)
Psoriatik artritte IL-23 inhibitörleri kullanım alanları (IL-23 inhibitörlerinin farklılaştıkları alanlar)
KÜÇÜK MOLEKÜLLER
Psöriasis ve psöriatik artritte JAK-STAT sinyal yolağı
Psoriazisde JAK inhibitörleri kullanım alanları (JAK inhibitörlerinin farklılaştıkları alanlar)
Psoriatik artritte JAK inhibitörleri kullanım alanları (JAK inhibitörlerinin farklılaştıkları alanlar)
KILAVUZLAR NE DİYOR?
Psoriatik artriti olan psoriazisli hastada yaklaşım
Psoriazisi olan psoriatik artritli hastada yaklaşım
FARMAKOVİJİLANS
X