Şubat 1, 2023
Duyurular

Detaylı Bilimsel Program Yayınlandı

30 EYLÜL 2022, CUMA

13:00 – 13:15

AÇILIŞ
Dr. Umut KALYONCU, Dr. Sibel DOĞAN

13:15 – 14:30

OTURUM 1: ROMATOLOG’LAR İÇİN DERMATOLOJİ
Oturum Başkanları: Dr. Müzeyyen GÖNÜL, Dr. Seray ÇAKMAK

 – Psöriasis epidemiyolojisi, risk faktörleri ve immünpatogenezi
Dr. Sibel DOĞAN

 – Klinik tipleri ile psoriazis (plak-guttat-püstüler)
Dr. Müzeyyen GÖNÜL

 – Özel tutulum alanları ile psoriazis (tırnak-fleksural-genital)
Dr. Neslihan DEMİREL

 – Dermatolojik muayenede ipuçları: Psoriazis mi değil mi
Dr. Seray KÜLCÜ ÇAKMAK

14:30 – 14:45

KAHVE ARASI

14:45 – 16:00

OTURUM 2: DERMATOLOGLAR İÇİN ROMATOLOJİ
Oturum Başkanları: Dr. Timuçin KAŞİFOĞLU, Dr. Cemal BES

 – Romatolojik terminoloji ve muayene: Nasıl yapılır?
Dr. Timuçin KAŞİFOĞLU

 – Klinik belirtileri ile psoriatik artrit: Ne zaman şüphelenelim?
Dr. Cemal BES

 – Dermatoloji-Romatoloji ilişkisinde modeller ve yönlendirme anketleri
Dr. Gizem AYAN

 – Radyolojik belirtileri ile psoriatik artrit: Ne bilmeliyim
Dr. Umut KALYONCU

16:00 – 16:45

UYDU SEMPOZYUM 
Ixekizumab ile Psöriyazis ve Psöriyatik Artrit Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım
Moderatörler:
Dr. Umut KALYONCU, Dr. Algün POLAT EKİNCİ
Konuşmacılar:
Dr. Timuçin KAŞİFOĞLU, Dr. Sibel DOĞAN GÜNAYDIN

16:45 – 17:00

KAHVE ARASI

17:00 – 18:00

OTURUM 3: PSORİATİK ARTRİTDE KLİNİK BULGULAR-I
Oturum Başkanları: Dr. Umut KALYONCU

 – PsA epidemiyolojisi, risk faktörleri ve patogenezi
Dr. Sibel BAKIRCI

 – PsA’da eklem tutulumu ve diğer artritler ile ayırıcı tanısı
Dr. Umut KALYONCU

 – PsA’da daktilit bulguları, değerlendirilmesi ve önemi
Dr. Dilek SOLMAZ

18.00-18.15

KAHVE ARASI

18:15 – 19:15

OTURUM 4: TÜRKİYE’DE PSÖRİASİS VE PSÖRİATİK ARTRİT ARAŞTIRMALARI, NEREDEYİZ?
Moderatörler: Dr. Umut KALYONCU, Dr. Sibel DOĞAN

 – Türkiye’de psöriasis çalışmalarından elde edilen sonuçlar ve gelecek perspektifi: Dermatoloji Gözüyle
Dr. Duygu Gülseren BÜYÜKDOĞAN

 – Türkiye’de Psöriatik Artrit çalışmalarından elde edilen sonuçlar ve gelecek perspektifi: FTR gözüyle
Dr. Tuncay DURUÖZ

 – Türkiye’de Psöriatik Artrit çalışmalarından elde edilen sonuçlar ve gelecek perspektifi: Romatoloji gözüyle
Dr.Umut KALYONCU

01 EKİM 2022, CUMARTESİ

08:30 – 09:30

OTURUM 5: PSORİATİK ARTRİTDE KLİNİK BULGULAR-II
Oturum Başkanları: Dr. Servet AKAR

 – PsA’da entezit’in önemi ve ultrasonografi ile objektif değerlendirilmesi
Dr. Ömer KARADAĞ

 – PsA’da aksiyal tutulum nedir, neden önemlidir, nasıl değerlendirilir?
Dr. Pamir ATAGÜNDÜZ

09:30 – 09:45

KAHVE ARASI

09:45 – 10:45

OTURUM 6: SENTETİK DMARD
Oturum Başkanları: Dr. Ömer KARADAĞ, Dr. Arzu KILIÇ

 – Psoriazisde sentetik DMARD’ların kullanım alanları
Dr. Sevgi AKARSU

 – Psoriatik artritte  sentetik DMARD’ların kullanım alanları
Dr. Servet AKAR

10:45 – 11:30

UYDU SEMPOZYUM
Psoriatik Artrit Tedavisinde Artan Seçenekler ve İyileşen Yaşamlar
Moderatörler:
Dr. Umut KALYONCU, Dr. Burhan ENGİN
 – Psoriatik artrit tedavi yolculuğunda HUMIRA
Dr.Dilek SOLMAZ
 – SKYRIZI, psoriasis ve psoriatik artritte hedefe ulaştıran seçenek
Dr. Algün POLAT EKİNCİ

11:30 – 11:45

KAHVE ARASI

11:45 – 12:45

OTURUM 7: TNF-α İNHİBİTÖRLERİ
Oturum Başkanları: Dr. İhsan ERTENLİ, Dr. Sevgi AKARSU

 – Psöriasis ve psöriatik artritte TNF alfanın yeri
Dr. Abdulsamet ERDEN

 – Psoriazisde TNF alfa inhibitörleri kullanım alanları (TNF alfa inhibitörlerinin farklılaştıkları alanlar)
Dr. Arzu KILIÇ

 – Psoriatik artritte TNF alfa inhibitörleri kullanım alanları
(TNF alfa inhibitörlerinin farklılaştıkları alanlar)
Dr. İhsan ERTENLİ

12:45 – 13:45

ÖĞLE YEMEĞİ

13:45 – 14:45

OTURUM 8: MULTİDİSİPLİNER: NASIL YÖNETİYORUM
Oturum Başkanları: Dr. Umut KALYONCU, Dr. Sibel DOĞAN

 – Psöriatik artritte komorbiditelere yaklaşım
Dr. Umut KALYONCU
PsO/PsA hastalarında İnflamatuvar barsak hastalığının yönetimi
Dr. Gökhan KABAÇAM

PsO/PsA hastalarında Karaciğer hastalıklarının yönetimi
Dr. Gökhan KABAÇAM

PsO/PsA hastalarında obezitesi olan hastanın yönetimi
Diyetisyen Sümeyra ÖTELEŞ

14:45 – 15:45

OTURUM 9: IL-17 İNHİBİTÖRLERİ
Oturum Başkanları: Dr. Sedat KİRAZ, Dr. Burhan ENGİN

 – Psöriasis ve psöriatik artritte IL-17’nin yeri
Dr. Kenan AKSU

 – Psoriazisde IL-17 inhibitörleri kullanım alanları (IL-17 inhibitörlerinin farklılaştıkları alanlar)
Dr. Algün POLAT EKİNCİ

 – Psoriatik artritte IL-17 inhibitörleri kullanım alanları (IL-17 inhibitörlerinin farklılaştıkları alanlar)
Dr. Sedat KİRAZ

15:45 – 16:00

KAHVE ARASI

16:00 – 17:00

OTURUM 10:  IL-23 İNHİBİTÖRLERİ
Oturum Başkanları: Dr. Veli YAZISIZ, Dr. Algün POLAT EKİNCİ

 – Psöriasis ve psöriatik artritte IL-23’ün yeri
Dr. Veli YAZISIZ

 – Psoriazisde IL-23 inhibitörleri kullanım alanları (IL-23 inhibitörlerinin farklılaştıkları alanlar)
Dr. Burhan ENGİN

 – Psoriatik artritte IL-23 inhibitörleri kullanım alanları (IL-23 inhibitörlerinin farklılaştıkları alanlar)
Dr. Umut KALYONCU

17:00 – 17:45

OTURUM 11:  KÜÇÜK MOLEKÜLLER
Oturum Başkanları: Dr. Ahmet GÜL, Dr. Sibel DOĞAN

 – Psöriasis ve psöriatik artritte JAK-STAT sinyal yolağı
Dr. Ahmet GÜL

 – Psoriazisde JAK ve Tyk -2 inhibitörleri kullanım alanları (JAK inhibitörlerinin farklılaştıkları alanlar)
Dr. Efsun TANAÇAN

 – Psoriatik artritte JAK inhibitörleri kullanım alanları (JAK inhibitörlerinin farklılaştıkları alanlar)
Dr. Levent KILIÇ

17.45 – 18:00

KAHVE ARASI

18:00 – 18:45

OTURUM 12 KILAVUZLAR NE DİYOR?
Oturum Başkanları: Dr. Umut KALYONCU, Dr. Sibel DOĞAN

 – Psoriatik artriti olan psoriazisli hastada yaklaşım
Dr. Sibel DOĞAN

 – Psoriazisi olan psoriatik artritli hastada yaklaşım
Dr. Fatoş ÖNEN

02 EKİM 2022, PAZAR

09:45 – 10:30

YARIŞMA
HADİ BAKALIM : PSORİASİS/PSORİATİK ARTRİT TEDAVİ
Moderatörler: Dr. Umut KALYONCU, Dr. Sibel DOĞAN

10:30 – 10:45

KAHVE ARASI

10.45 – 11:45

OTURUM 13: FARMAKOVİJİLANS
Oturum Başkanları: Dr. Umut KALYONCU, Dr. Sibel DOĞAN

 – Psöriasis ve psöriatik artritte ilaçların akılcı kullanımı
Dr. Umut KALYONCU, Dr. Sibel DOĞAN

11:45 – 12:45

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanı:
Dr. Umut KALYONCU
 – İnfliksimaba sekonder yanıtsızlık sonrası ustekinumab alan psöriazisli hastada yeni gelişen
Myastenia gravis olgusu
Dr. Leyla ELMAS
– Psoriatik Artritli hastalar; 10 yılda ne değişti?
Dr. Özlem ÖZDEMİR IŞIK
– COVİD 19 mRNA aşısı sonrası psöriazis alevlenmesi, Olgu sunumu
Dr. Mustafa EKİCİ
– Psöriatik Artritte Tedavi Hedefine Ulaşmak İçin Aşılması Gereken Engeller
Dr. İdil KURUT AYSİN
– Adalimumab tedavisinin indüklediği şiddetli alopesi ile seyreden paradoksal psoriazis
Dr. İbrahim Halil AYDOĞDU
– Psöriatik Artritte Santral Sensitizasyon Fonksiyonel Kısıtlılığın Bir Belirleyicisi Midir?
Dr. Gülay ALP

12:45 – 13:00

KAPANIŞ

X