Şubat 21, 2024
Duyurular

Detaylı Bilimsel Program Yayınlanmıştır.

1 EYLÜL 2023 CUMA
13:00 – 13:15

AÇILIŞ
Dr. Umut KALYONCU, Dr. Sibel DOĞAN GÜNAYDIN

13:15 – 14:30

OTURUM 1: ROMATOLOGLAR İÇİN DERMATOLOJİ
Oturum Başkanları: Dr. Umut KALYONCU
–       
Psoriazis epidemiyolojisi, risk faktörleri ve immünpatogenezi
         Dr. Murat BORLU
–        Klinik tipleri ile psoriazis (plak-guttat-püstüler)

         Dr. Neslihan AKDOĞAN
–        Özel tutulum alanları ile psoriazis
         Dr. Sevgi AKARSU
–       
Paradoksal psoriazis: nedir ne değildir?

         Dr. Esra ADIŞEN

14:30 – 14:45 KAHVE ARASI
14:45 – 16:00

OTURUM 2: DERMATOLOGLAR İÇİN ROMATOLOJİ
Oturum Başkanları: Dr. Cemal BES
–       Romatolojik terminoloji ve muayene: Nasıl yapılır?
        Dr. Veli YAZISIZ
–       Klinik belirtileri ile psoriatik artrit: Ne zaman şüphelenelim?
        Dr. Hakan EMMUNGİL
–       Radyolojik belirtileri ile psoriatik artrit/ Sine PsA nedir?
        Dr. Umut KALYONCU

16:00 – 16:45

UYDU SEMPOZYUM
Psoriatik Artrit Tedavisinde Artan Seçenekler ve İyileşen Yaşamlar
Moderatörler: Dr. Hakan Erdem, Dr. Algün Polat Ekinci
 – Psöriatik Artrit Tedavi Yolculuğunda HUMIRA
Dr. Sedat Yılmaz
 – Skyrizi, Psoriasis ve Psoriatik Artritte Hedefe Ulaştıran Seçenek
Dr. Başak Yalıcı Armağan                                                                                         

16:45 – 17:00 KAHVE ARASI

17:00 – 18:00

OTURUM 3: PSORİATİK ARTRİTDE KLİNİK BULGULAR-I
Oturum Başkanları: Dr. Cemal BES
–        PsA epidemiyolojisi, risk faktörleri ve patogenezi
         Dr. Timuçin KAŞİFOĞLU
–        PsA’da eklem tutulumu ve diğer artritler ile ayırıcı tanısı
         Dr. Umut KALYONCU
–        PsA’da daktilit bulguları, değerlendirilmesi ve önemi
         Dr. Servet AKAR

18:00 – 18:20 Türkiye PsA e Nabız verileri 
Dr. Hasan SATIŞ, Dr. Gizem AYAN
18:20 – 18:30 KAHVE ARASI
18:30 – 19:15 OTURUM 4:  YUVARLAK MASA TOPLANTISI (GRUP I VE II)
Moderatörler:
Dr. Umut KALYONCU,  Dr. Sibel DOĞAN GÜNAYDIN

PS VE PSA KLİNİĞİ
2 EYLÜL 2023 CUMARTESİ
08:00 – 09:00

YUVARLAK MASA TOPLANTISI UZMANINA DANIŞ (I VE II)
Moderatörler:
Dr. Umut KALYONCU, Dr. Sibel DOĞAN GÜNAYDIN
PS VE PSA TEDAVİ

09:00 – 09:45

OTURUM 5: PSORİATİK ARTRİTDE KLİNİK BULGULAR-II
Oturum Başkanları:
Dr. Servet AKAR
–        Dermatoloji-Romatoloji ilişkisinde modeller ve yönlendirme anketleri:
         Dr. Sibel BAKIRCI
–        PsA’da entezit’in önemi ve değerlendirilmesi
        Dr. Dilek SOLMAZ
–       PsA’da aksiyal tutulum nedir, neden önemlidir, nasıl değerlendirilir?
         Dr. Fatoş ÖNEN

09:45 – 10:00 KAHVE ARASI
10.00 – 10:45

OTURUM 6: PSORİATİK HASTALIKTA SENTETİK DMARDLAR
Oturum Başkanları: Dr. Timuçin KAŞİFOĞLU
–        Psoriazisde konvansiyonel tedavilerde yeni ne var?
          Dr. Sibel DOĞAN GÜNAYDIN
–        PsA’da metotreksat, leflunamit, sülfasalazinin yeri 
         Dr. Ömer KARADAĞ

10:45 – 11:30

UYDU SEMPOZYUM
Secukinumab ile Psoriatik Hastalığa Multidisipliner ve Bütünsel Yaklaşım
Moderatörler: Dr. Ömer Karadağ, Dr. Başak Yalçın
Konuşmacılar: Dr. Dilek Solmaz, Dr. Sibel Doğan Günaydın
                                                                                                                                                   

11:30 – 11:45 KAHVE ARASI
11:45 – 12:45

OTURUM 7: PSORİATİK HASTALIKTA TNF-α İNHİBİTÖRLERİ
Oturum Başkanları: Dr. İhsan ERTENLİ
–        Kutanöz psoriatik hastalıkta anti-TNF tedaviler: hala yeri var mı?
          Dr. Neslihan DEMİREL ÖĞÜT
–        Türkiye’de PsA’de birinci tedavi seçeneği: Anti-TNF’ler
         Dr. Berkan ARMAĞAN

12:45 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 14:45

OTURUM 8:  ZOR VAKALARIN YÖNETİMİ 
Oturum Başkanları: Dr. Emre Bilgin, Dr. Sibel DOĞAN GÜNAYDIN
–        KCFT bozukluğu, NAYKH, metabolik sendrom
         Dr. Büşra FIRLATAN
–        Crohn Hastalığı, Üveit
         Dr. Gözde KART BAYRAM
–        Gebelikte Psoriazis
         Dr. Sibel DOĞAN GÜNAYDIN

14:45 – 15:45

OTURUM 9: PSORİATİK HASTALIKTA IL-17 İNHİBİTÖRLERİ 
Oturum Başkanları: Dr. Sedat KİRAZ
–        Psoriazisde IL-17 VE IL-17 inhibitörleri: mevcut ve gelecek tedaviler 
         Dr. Algün POLAT EKİNCİ
–        Psoriatik artritte IL-17 VE IL-17 inhibitörleri: mevcut ve gelecek tedaviler
         Dr. Hakan BABAOĞLU

15:45 – 16:00 KAHVE ARASI
16:00 – 17:00

OTURUM 10: PSORİATİK HASTALIKTA IL-23 İNHİBİTÖRLERİ
Oturum Başkanları: Dr. Hakan EMMUNGİL
–        Psoriazisde IL-23 inhibitörleri: uzun dönem ve gerçek yaşam verileri
         Dr. Savaş YAYLI
–        Psoriatik artritte IL-23 inhibitörlerinin yeri
         Dr. Abdulsamet ERDEN

17:00 – 18.00

OTURUM 11:  PSORİATİK HASTALIKTA KÜÇÜK MOLEKÜLLER
Oturum Başkanları: Dr. Abdulsamet ERDEN
–        Psöriasis ve psöriatik artritte JAK-STAT sinyal yolağı
         Dr. Ahmet GÜL
–        Psoriatik artritte JAK ve PDE inhibitörleri
         Dr. Levent KILIÇ
–        Psoriazisde TYK-2 inhibisyonu / topikal ve sistemik PDE-4 inhibitörleri 
         Dr. Emel BÜLBÜL BAŞKAN

18:00 – 18:15 KAHVE ARASI
18:15 – 18:45

OTURUM 12 KILAVUZLAR NE DİYOR?
Oturum Başkanları: Dr. Levent KILIÇ
–        Psoriatik artrit şüphesi veya varlığında psoriazisli hastada yaklaşım 
         Dr. Başak YALICI ARMAĞAN
–        Psoriazisi olan psoriatik artritli hastada yaklaşım
         Dr. Emel GÖNÜLLÜ

3 EYLÜL 2023 PAZAR
08:30 – 09:30

YUVARLAK MASA TOPLANTISI UZMANINA DANIŞ (GRUP I VE II)
Moderatörler: Dr. Umut KALYONCU, Dr. Sibel DOĞAN GÜNAYDIN
Ps ve PsA’da KLİNİK ve TEDAVİ

09:30 – 10:00

YARIŞMA : SEMPOZYUMDAN AKLIMDA  KALANLAR
Moderatörler: Dr. Umut KALYONCU, Dr. Sibel DOĞAN GÜNAYDIN

10:00 – 10:15 KAHVE ARASI
10:15 – 11:15

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Umut KALYONCU, Dr. Sibel DOĞAN GÜNAYDIN

10:15 – 10:30

SS-001 Klippel Trenaunay Sendromu Olgusunda Komplet Dekonjestif Tedavinin Önemi
Dr. Mehmet Serkan Kılıçoğlu

10:30 – 10:45

SS-002 Dirençli Eklem Ve Kalça Tutulumlu Püstüler Psöriatik Artrit
Dr. Zehra Özsoy

10:45 – 11:00

SS-003 Psoriasis Hastalarında Il17A İnhibitörü Tedavisinin Etkinlik, Güvenlik Ve Tedavide Kalımın Değerlendirilmesi
Dr. Zeynep Büşra Balık

11:00 – 11:15

OTURUM 13: FARMAKOVİJİLANS SUNUMU
Oturum Başkanları/ Konuşmacı: Dr. Umut KALYONCU, Dr. Sibel DOĞAN GÜNAYDIN
Psöriasis ve psöriatik artritte ilaçların akılcı kullanımı
Dr. Levent KILIÇ

11:15 – 11:45 KAPANIŞ
X